Kindercoaching

Ieder kind heeft een aangeboren behoefte om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Het kan voor u als ouder prettig zijn als er professionele ondersteuning beschikbaar is in situaties waarin uw kind vastloopt op sociaal of emotioneel gebied. Een kindercoach kan net dat steuntje in de rug zijn voor uw kind, maar ook voor uzelf, op het moment dat u samen met uw kind niet tot een oplossing voor het probleem kunt komen.

Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is, bestaat er geen standaardoplossing voor een probleem. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit in de zoektocht naar een unieke oplossing. In het coaching traject staat een oplossingsgerichte manier van denken en werken centraal. Uw kind is tenslotte niet het probleem, het ‘probleem’ is het probleem. En vanuit die gedachte ligt de focus op de sterke en positieve kwaliteiten van uw kind, waarbij we ons richten op het realiseren van het gewenste succes en het opdoen van succeservaringen.

Soms kan tijdens het traject blijken dat u als ouder met een thema worstelt en uw kind deze worsteling weerspiegelt in zijn of haar gedrag. Mocht hier sprake van zijn, dan zal ik dit bespreekbaar maken en samen met u kijken welke vorm van begeleiding passend is.

Voor meer informatie over het verloop van het coachtraject klikt u hier