Gedeeld Verdriet

In dit gedeelte van de coaching begeleid ik kinderen (6-12 jaar) die te maken hebben gekregen met een verliessituatie. Ieder mens krijgt in zijn leven, vroeg of laat, te maken met een verlies. Dit verlies kan zijn ontstaan doordat ouders zijn gescheiden of gaan scheiden, of er is iemand overleden in het gezin of binnen de directe omgeving. Een verlies kan ook voortkomen uit het verliezen van een vriendschap of het verlies van de gezondheid.

 

Er zijn veel kinderen die al op jonge leeftijd een verlieservaring hebben. Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig. Gedeeld Verdriet werkt preventief en gaat uit van een normaal rouwproces. Het biedt uw kind de gelegenheid om open te communiceren over ervaringen en gevoelens en helpt uw kind de eigen kracht te vinden die het nodig heeft om met het verlies om te (leren) gaan. Hierbij is het niet van belang hoe lang geleden de verlieservaring is opgedaan.


Wellicht herkent u bij uw kind iets van hieronder genoemde punten:

 • Ik kan me niet goed meer concentreren op school.
 • Ik voel me vaak verdrietig. Ik wil papa en mama daar niet mee belasten, want zij zijn ook verdrietig.
 • Ik maak mij veel zorgen om anderen, omdat ik bang ben nog iemand te verliezen waarvan ik houd.
 • Ik ben liever alleen, omdat ik niet wil dat anderen aan mij vragen hoe ik me voel.
 • De ene keer voel ik me blij en het andere moment ineens verdrietig of boos, dit wisselt steeds.
 • Ik mis mijn zusje zo erg, zie ik haar dan echt nooit meer?
 • Als ik me anders had gedragen, zouden papa en mama dan nog wel bij elkaar zijn geweest? Ik voel me schuldig, omdat ik denk dat het door mij komt.
 • Vaak doe ik alsof er niets aan de hand is en ik overal al aan gewend ben, maar van binnen voel ik mij verward en snap ik er soms niks van.
 • Ik wil papa graag helpen en wil heel goed mijn best doen, hij is al zo verdrietig omdat mama er niet meer is.

Het omgaan met een verlies is een zware klus. Kinderen hebben het lastig met dit verlies en dit is merkbaar in hun gedrag en hun functioneren thuis en op school. Ieder kind geeft op een andere manier uiting aan zijn of haar verdriet. Zo uit het ene kind zijn of haar verdriet door middel van tranen, een ander kind door boos en opstandig gedrag, terwijl weer een andere kind zich juist meer terugtrekt. Soms laat een kind aan de buitenkant niet zien wat er allemaal gaande is, terwijl het aan de binnenkant een warboel van emoties kan ervaren. Het help een kind om te weten dat hij/zij niet de enige is die dit mee maakt en dat de dingen die gevoeld en ervaren worden normaal zijn.
De coaching van Gedeeld Verdriet baseert zich op 5 rouwtaken:

 1.  Leren omgaan met verdriet, rouw en teleurstelling
 2.  De realiteit van het verlies ervaren
 3.  Omgaan met een wirwar aan gevoelens
 4.  Verder leven met het gemis, de verandering en met je herinneringen
 5.   Het leven opnieuw vormgeven

cirkel van handen

  

Voor het starten van een coachingstraject is het aan te raden om te wachten tot minimaal drie maanden na de verlieservaring.

De begeleiding van kinderen met een verlieservaring kan individueel of in een groep (max. 4) plaatsvinden, zodat kinderen van én met elkaar leren en ervaren dat het helemaal niet raar is wat je allemaal voelt en dat je hierin niet alleen staat.

 

Voor meer informatie over het verloop van een individueel coachtraject klikt u hier.
Het aanbod van een groepstraject is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. Informeer hier gerust naar!